Over Ons

“MeestersMetMagister” is de onafhankelijke gebruikersvereniging voor gebruikers van de Magistersuite, het leerlingenadministratieprogramma van SchoolMaster.

Wie zijn wij ?

MeestersMetMagister is de gebruiksvereniging van Magister voor het Voortgezet Onderwijs

Wat doen Wij ?

We denken mee.

We delen kennis.

We hebben overleg met SchoolMaster.

Hoe doen we dat ?

Een ontmoetingsplek voor leden. 2x per jaar 2 themabijeenkomsten. Kennis delen met elkaar. Overleg met directie SchoolMaster. Neemt deel Expertgroep SchoolMaster.

De gebruikersvereniging van Magister

voor het voortgezet onderwijs

MeestersMetMagister wil naast het organiseren van de regiobijeenkomsten ook een aantal landelijke bijeenkomsten gaan organiseren. De thema’s die op de landelijke bijeenkomsten aan de orde komen zullen over zaken gaan die te maken hebben met de processen binnen de scholen. Vragen die hierbij spelen zijn bijvoorbeeld: welke invloed heeft dit op mijn school, waar moeten wij rekening mee houden qua planning, enz. Om inzicht te krijgen wat er leeft zetten we een aantal thema’s op de website waarvan wij denken dat ze belangrijk zijn. Bij elk thema is er een mogelijkheid om reacties toe te voegen. Graag zien we jullie reacties tegemoet.

g-lek-13

Doelstelling

De gebruikersvereniging heeft een aantal doelen. Belangenbehartiging van gebruikersgroepleden ten opzichte van SchoolMaster: ‐ Op grote lijnen bespreken van functionele en technische wensen en signaleren van onderwijskundige ontwikkelingen die aanpassing vragen of toevoeging van functionaliteit in de Magistersuite. ‐ Bespreekbaar maken van generieke aandachtspunten welke gebruikersgroepleden metSchoolMaster hebben. – Kennisdeling

Lees Meer

Wat doen wij ?

Bespreekbaar maken van generieke aandachtspunten welke gebruikersgroepleden metSchoolMaster hebben. Kennisdeling.

Bekijk hier de Leden van MMM
Mypem
Leden log in

Nieuwe bestuurssamenstelling

Volgens het huishoudelijk reglement verdeelt het bestuur in onderling overleg de functies.

geert
Geert A.M. Derkse
Voorzitter
aline
Aline van Weert
Secretaris
rien
Rien van Heukelom
Penningmeester
zvis
Zegert Vis
Lid
logomeestermypem
Hans Hagemann
Coördinator landelijk
femmie
Femmie Schakel
coördinator regiobijeenkomsten

Onze Portfolio

Hier treft u een aantal voorbeelden van presentaties aan die door MeestersMetMagister zijn gehouden.

Contact

logo2

Met ingang van 1 september 2014 is het vestigingsadres van MeestersMetMagister gewijzigd. Het nieuwe adres is: MeestersMetMagister t.a.v. Aline van Weert Hakwei 2 2992 ZB Barendrecht e-mail: secretariaat@meestersmetmagister.nl